Jodoi Testing Center

 

STEP : Process Cert.

ขั้นตอนการรับ    Cert.  CCNA

 

เข้าเว็บไซต์ www.cisco.com หลังจากนั้นให้ทำการเลือกเมนู Register เพื่อทำการสมัคร Username และ Password
ให้กรอกข้อมูลในหน้าตาม Cisco.com Register ให้ครบถ้วน โดยในการสมัครนั้น ตรง Account type สามารถเลือกเป็นทั้ง Guest

หรือ Customer ก็ได้ โดยเน้น กรอกในช่องที่มีเครื่องหมาย * ให้ครบทุกช่อง และเมื่อสมัครเสร็จสมบูรณ์แล้ว ให้ทำการทดสอบ Login เข้าไป

เพื่อตรวจสอบ ว่าสามารถใช้งานได้หรือไม่ หลังจากนั้นให้ทำการ รอเมลล์ แสดงความยินดีจากทาง Cisco ที่จะส่งมาให้ อีกครั้ง

ในขั้นตอนนี้ ควรจะรีบดำเนินการหลังจากสอบเสร็จไม่เกิน 7 วันเพื่อจะได้ไม่กระทบกับโพรเซส อื่นๆ

 

 

*** ควรจะมีการจดหรือบันทึก Username/Password เอาไว้ เพราะจะต้องใช้กับทุกๆ รหัสวิชาของ Cisco ในครั้งต่อไป ***

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 เมื่อทำการสมัคร Username และ Password เสร็จสิ้นแล้ว หลังจากนั้นไม่เกิน 7 วัน จะได้รับอีกเมลล์จากทาง cisco

เป็น E-mail : Congratulation ในข้อความจะมีลิงค์ที่แนบมาให้ด้วยคือ www.cisco.com/go/certifications/login

ให้กดเข้าไปในลิงค์ได้เลย แล้วกรอกข้อมูล Username และ Password ที่ทำการสมัครจาก www.cisco.com ให้นำมาใส่ตามรูปด้านล่าง

โดยเบื้องต้น ให้สำรวจข้อมูลในเว็ปด้วยว่ามีการส่งค่า Authorization Code มาให้ด้วยหรือไม่ ถ้าไม่มีให้ผู้สอบทำการตรวจสอบ อีเมลล์อื่นๆ

ที่ทาง Cisco ส่งมาให้อีกครั้งทั้งก่อนสอบ และหลังสอบ เนื่องจากว่าตัว Authorization Code จะมีอายุแค่ 7 วัน

 

 

 

 

หลังจากกด Login แล้วจะมีหน้าต่างเว็บไซต์ตามรูปด้านล่าง Certification Tracking System

ใหทำการกรอก CSCO ID และ Authorization Code ที่ทาง Cisco ได้ส่งเมลล์มาให้

และก็กดปุ่ม Submit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ ถ้าAuthorization Code หมดอายุ หรือยังไม่ได้รับ หรือสาเหตุอะไรก็ตามที่ทำให้การกด Submit แล้วไม่ผ่าน

ใหทำการใส่ CSCO ID อีกครั้ง แล้วอ่านที่ ข้อความสีแดงด้านล่าง

(If you do not have authorization codeor password, you may login with the information contained in your score report: click here )

หลังจากนั้น ทำการกดที่ปุ่ม click here ได้เลย เพื่อทำขั้นตอนอีกวิธี ในการเข้าใช้งาน

 

 

 

 

- จะขึ้นหน้าต่าง Create Web Login  

ให้ทำการกรอกข้อมูลส่วนตัวระบุชื่อ- นามสกุล และ register ID ให้ถูกต้อง

รายละเอียดต่างๆ สามารถดูได้จากใบ Score Report ที่เจ้าหน้าที่ศูนย์สอบ ส่งมอบให้หลังสอบเสร็จ

เมื่อกรอกข้อมูลครบแล้ว ให้กด Submit ทันที

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เป้าหมาย เราต้องการให้ผู้สอบเข้ามาที่หน้าเว็ปนี้ เพิ่อทำการอัปเดทข้อมูลส่วนตัวต่างๆให้ถูกต้อง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- เมื่อตรวจสอบข้อมูล ชื่อ-นามสกุล,ที่อยู่,อีเมลล์, ถูกต้องแล้ว เลื่อนลงมาล่างสุด

จะเห็นคำว่า Verify Record and Agree to LicenseTerms Below ให้กดที่เมนูนั้นได้เลย

 

 

 

 

 

-หลังจากนั้นให้กดเมนู Certification Progress เพื่อตรวจสอบดูว่า Cert ที่สอบเสร็จไป ขึ้นวันสอบเสร็จกับวันหมดอายุแล้วหรือยัง

เพื่อที่จะได้ทำการเลือกชนิดของ Cert ในขั้นตอนต่อไป หากว่ายังไม่มี Expires Date ขึ้นวันหมดอายุ ก็ยังไม่สามารถเลือก Cert ได้

ต้องรออีกประมาณ 2-3 วัน


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– กดเมนู Certification Fulfillment เป็นขั้นตอนการเลือกใบ Cert. ตามภาพด้านล่าง มีให้เลือก 2 แบบคือ
-แบบที่ 1 Hard Copy ใช้เวลาในการจัดส่ง เป็นเวลา 45-60 วัน หรืออาจจะถึง 3 เดือนก็เป็นได้แล้วแต่กรณีการจัดส่ง เป็นรายเคส ต่อเคส
-แบบที่ 2 PDF จะส่งเข้าที่ Email ภายใน 7 วัน หลังจากทำขั้นตอนเลือก Cert จนสำเร็จ

 

** หมายเหตุ ค่า Default จะเลือกเป็น Hard Copy เอาไว้เป็นอันดับแรก โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

ดังนั้นผู้สอบสามารถเลือก Cert ได้แค่อย่างเดียวเท่านั้น ถ้าต้องการได้ทั้งสองแบบ ผู้สอบจะต้องทำการเสียเงินตัดบัตรเครดิตเอง ตามอัตราที่กำหนดจาก Cisco

 

ในกรณีที่ทำการเลือก Cert ช้ากว่าโพรเซส หรือเกิดความล่าช้าแต่ถ้าไม่เลือก หรือไม่ได้กระทำการใดๆเลย ซึ่งอาจเกิดจากสาเหตุบางอย่าง ทางโพรเซส Cisco

จะทำการกำหนดให้เองทันที โดยเลือกตามค่า Default ที่กำหนดเป็น Hard Copy


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-หลังจากทำการเลือกแล้ว กดปุ่ม Save Preference and Continue

 

 

 

 

– ตรวจสอบข้อมูล ชื่อ-นามสกุล,ที่อยู่,อีเมลล์, อีกครั้ง แล้วกดปุ่ม Continue

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– จะเจอหน้าต่างตามรูปด้านล่าง การเลือก Cert ครั้งแรกจะไม่เสียค่าใช้จ่าย เสร็จแล้วให้กดปุ่ม Purchase

 

 

 

– ถึงขั้นตอนนี้แล้ว ให้กดปิดหน้าต่างนี้ได้เลย เป็นการเสร็จขั้นตอนการรับใบ Cert.

 

 

 

 

– กดเมนู History ตรวจสอบดูว่า ขึ้นข้อความอัพเดทอะไรบ้าง แล้วให้เข้ามาเช็คทุกๆวัน ถ้าขึ้นเป็นคำว่า CCNA–Kit :Mail

 เป็นการเสร็จสิ้นการจัดส่งใบ Cert. และรอรับตามที่เราเลือกเอาไว้

 

 

 

 

 

Congratulations ตัวอย่างใบ Cert.

 

ตัวอย่าง นำใบ Cert. ที่ได้รับ

 

 

(ตัวอย่างใบ Cert CCNA ของลูกศิษย์โจดอยที่สอบผ่าน )