ภาพบรรยากาศอบรม Mikrotik

 

       
        Mikrotik 3 Mikrotik 2
Mikrotik 1