ลูกศิษย์โจดอย ที่ประสบความสำเร็จ ในด้านการงาน

 

 

   
 
CompTIA Security+
 
Name
Series
CODE Exam Date Pass
1.คุณสิทธิพร เฉลียวกลาง
(รุ่นที่ 4)
COMP001021099804 สอบผ่านวันที่ 15 ธันวาคม 2559
774
2.คุณณัฐธีร์ พร้อมมูล
(รุ่นที่ 2)
COMP001021100264 สอบผ่านวันที่ 12 มกราคม 2560
785
3.คุณเอกชัย สาระชีพ
(รุ่นที่ 1)
COMP001021136611 สอบผ่านวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560
760
4.คุณวราเทพ เพ็ชรพินิจ
(รุ่นที่ 2)
COMP001021136611 สอบผ่านวันที่ 7 เมษายน 2560
758
5.คุณสุนิภา หังสนาวิน
(รุ่นที่ 6)
COMP001021220949 สอบผ่านวันที่ 8 กันยายน 2560
807
6.คุณยุทธพล วิเชียรอินทร์
(รุ่นที่ 6)
COMP001021224883 สอบผ่านวันที่ 15 กันยายน 2560
790
7.คุณพิสุทธิ์ นวลศิริ
(รุ่นที่ -)
ID-Pending สอบผ่านวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560
750
8.คุณลลินี อินทราราม
(รุ่นที่ 8)
COMP001020702564 สอบผ่านวันที่ 8 ตุลาคม 2561
887
9.คุณแบงค์ สันติวสุธา
(รุ่นที่ 11)
COMP001021313575 สอบผ่านวันที่ 25 ตุลาคม 2561
779
10.คุณยศ ดาราทิพย์
(รุ่นที่ 11)
COMP001021417506 สอบผ่านวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561
839
11.คุณณัฐนนท์ ลาวัง
(รุ่นที่ 12)
COMP001021436058 สอบผ่านวันที่ 20 ธันวาคม 2561
798
12.คุณธนา พิทยานุกิจ
(รุ่นที่ -)
COMP001021500594 สอบผ่านวันที่ 3 พฤษภาคม 2562
807
13.คุณชาคริต นครเรียบ
(รุ่นที่ -)
COMPxxxxxxxxxxxx สอบผ่านวันที่ 11 มิถุนายน 2562
Pass
14.คุณชนันกรณ์ จันแดง
(รุ่นที่ -)
COMPxxxxxxxxxxxx สอบผ่านวันที่ 19 กรกฎาคม 2562
760
15.คุณศิรภัทร วัฒนะกิจ
(รุ่นที่ -)
COMP001021773869 สอบผ่านวันที่ 29 มกราคม 2564
782
         
         

 

*** ศิษย์สอบผ่าน CompTIA Security+ ล่าสุด ดูได้ที่ Facebook สถาบันอบรมโจดอย ***