***ตอนนี้เครื่องสอบมี 2 เครื่อง สามารถจองสอบได้ในเวลาเดียวกัน Tel.02-053-2717 ***
เปิดทำการ 09.30-15.00 น.
*** Voucher สอบ มีอายุ 1 ปี รบกวนติดต่อก่อนวันหมดอายุเพื่อรักษาสิทธิ์ในการสอบ ***

 

*ในกรณีของลูกค้านามบริษัท*

จะต้องทำการชำระเงินก่อนวันสอบอย่างน้อย 4 วันทำการ

และสามารถ หักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ได้ภายในเดือนที่ชำระเงินเท่านั้น

 

 

 

ลูกศิษย์ที่สอบผ่าน CCNA Click