ภาพบรรยากาศการอบรมคอร์ส Gen.Y รุ่นที่ 1 ภาพบรรยากาศการอบรมคอร์ส Gen.Y รุ่นที่ 2 ภาพบรรยากาศการอบรมคอร์ส Gen.Y รุ่นที่ 3  


 

โครงการ อบรมหลักสุตร Jodoi IT Gen. Y  รุ่นที่ 6
วัตถุประสงค์

 

เนื้อหาหลักสูตรถูกออกแบบสำหรับผู้ที่ต้องการทำงานในสายงานด้านระบบ  Network , Linux Server และ Security  ซึ่งเป็นที่ต้องการของบริษัทชั้นนำทั่วไป     โดยเน้นการอบรมใน  4หลักสูตรของสถาบันอบรมโจดอย คือ หลักสูตร Beginning Network Admin by JODOI (Pre-CCNA)  , หลักสุตร Cisco Certified Network Associate Routing and Switching by JODOI  , หลักสูตร Linux Admin by JODOI และหลักสูตร CompTIA Security + by JODOI    ผู้เข้ารับการอบรมจะได้ทำการ  Configuration  ด้วยอุปกรณ์จริง ทั้ง Router และ Switch ของค่าย cisco เป็นหลัก เน้นการปฏิบัติ   เพื่อให้ผู้รับการอบรมสามารถนำไปใช้ปฎิบัติงานได้จริง และยังสามารถสอบ  Cert.  CCNA R&S และ CompTIA Security +   ได้ด้วย  

ผู้ที่มี Cisco Certified Network Associate (CCNA®) จะต้องสามารถติดตั้ง , คอนฟิก , ปฏิบัติการ และ  แก้ไขปัญหาในส่วนของ Router และ Switch ของเน็ตเวิร์กขนาดกลางได้  ซึ่งประกอบด้วยการส่งเสริมสนับสนุนหรือปรับปรุงให้สาขาที่อยู่ใน link WAN ระหว่างองค์กรหรือบริษัทเชื่อมต่อกันได้    ในส่วนของหลักสูตร CCNA R&S by JODOI จะประกอบด้วย การแก้ปัญหาขั้นพื้นฐานของการคุกคามระบบความปลอดภัย , ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบเน็ตเวิร์ก  และ ทักษะพื้นฐานเน็ตเวิร์กเบื้องต้น  ดังนั้นหลักสูตรนี้จะประกอบด้วย การเรียนรู้เกี่ยวกับ โปรโตคอลต่างๆ และเทคโนโลยีต่างๆได้แก่  HDLC, PPP PAP, PPP CHAP, IPv4 , RIPv2, EIGRP, OSPF , BGP ,VLANs, STP, Ethernet, ACLs, NAT , FHRP, IPv6  เป็นต้น
ในส่วนของหลักสูตร Linux Admin by JODOI ผู้เรียนจะสามารถติดตั้งและปรับแต่ง Server Linux แบบต่างๆ เช่น Samba Server (FileServer ) ,Proxy Server ( squid) ,FTP Server , MySQL Database Server ,DNS Server, Mail Server เป็นต้น และผู้เรียนยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานต่อได้เองอีกด้วย
ในส่วนของหลักสูตร CompTIA Security+ by Jodoi ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ในส่วนของ  Security ต่างๆ อุปกรณ์เกี่ยวกับ Security และเรียนรู้การทำให้  Windows , Linux Server รวมถึง Router ให้มีความปลอดภัยมากขึ้น

 

หลักสูตรนี้เหมาะกับ

- นักศึกษาด้านไอทีที่จบใหม่และกำลังมองหางานทางด้านไอที
- บุคคลทั่วไปที่กำลังมองหางานทางด้านไอที
- ผู้ที่สนใจเริ่มต้นศึกษาด้าน Network อย่างจริงจัง
- ผู้ที่ต้องการจะก้าวไปเป็น Network System Administrator
- ผู้ที่สนใจจะสอบ CCNA R&S

- ผู้ที่สนใจจะสอบ CompTIA Security +
- ผู้ที่สนใจศึกษาในระดับ Advance ต่อไปเช่น Linux Server , Wireless , Security ,Voice ,CCNP,CCSP,CCVP,CCIP,CCIE
- ผู้ที่สนใจเปลี่ยนสายงานมาทำงานด้านไอทีแบบมืออาชีพ

 

 

สิ่งที่อบรมจะได้รับ
-สามารถสอบ Cert. CCNA R&S ผ่าน

- สามารถสอบ Cert. CompTIA Security + ผ่าน

- ได้ใบประกาศนียบัตรรับรองความสามารถจากสถาบันอบรมโจดอย

- ได้งานทำตามความต้องการ

 

 

กำหนดวันรับสมัครและสัมภาษณ์
เริ่มรับสมัครวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 - วันที่ 31 มีนาคม 2560 เวลา 9.30 น. - 16.30 น.
สถานที่ บริษัท โจดอยไอทีแอนด์เซอร์วิส จำกัด

สามารถลงทะเบียนอบรมโครงการ Jodoi IT Gen.Y ที่ http://www.jodoi.com/gis_train/train.php

 

กำหนดวันอบรม
ระยะเวลาการอบรม 3 เมษายน 2560 - 8 กันยายน 2560
เวลา 9.00 น. – 16.00 น.

 

ผู้อบรมนำ Notebook มาเอง รายละเอียดดังนี้

 

วันที่ 3-5 เมษายน 2560

อบรมหลักสูตร Beginning Network Admin by JODOI

วันที่ 17-21 เมษายน 2560      

ทดสอบผลการอบรม Beginning Network Admin by JODOI

วันที่ 24-28 เมษายน 2560         

อบรมหลักสูตร CCNA R&S by JODOI

วันที่ 8-12 ,15-19 พฤษภาคม 2560  

ทบทวนและทำ Lab หลักสูตร CCNA R&S by JODOI

วันที่ 29-31 พฤษภาคม 2560   

ติวข้อสอบ CCNA 200-125

วันที่ 12-16 ,19-23 มิถุนายน 2560     

กำหนดสอบ CCNA 200-125

วันที่ 17-21 กรกฎาคม 2560 

อบรมหลักสูตร Linux Admin by JODOI

วันที่ 24-28 กรกฎาคม 2560       

ทบทวนและทำ Lab หลักสูตร Linux Admin by JODOI

วันที่ 8-10 สิงหาคม 2560 

อบรมหลักสูตร CompTIA Security + by JODOI

วันที่ 16-18 สิงหาคม 2560   

ติวข้อสอบ CompTIA Security +

วันที่ 21-25 ,28-31 สิงหาคม 2560  

กำหนดสอบ CompTIA Security +

วันที่ 4-8 กันยายน 2560     

กำหนดสอบ ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

วันที่ 12 กันยายน 2560     

พิธีมอบ Cert. Jodoi รุ่นที่ 6

 

สถานที่อบรม

บริษัท โจดอยไอทีแอนด์เซอร์วิส จำกัด 
เลขที่ 300/101 อาคารแกรนด์ดานา ทาวเวอร์ ชั้น 11 ซอยลาดพร้าว 20 ถนนลาดพร้าว แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

 

 

อัตราค่าอบรม
อัตราค่าอบรมท่านละ 62,500 บาท รับเพียง 5 ที่นั่งเท่านั้น ราคารวมค่าสอบ Cert. CCNA R&S และ CompTIA Security+ แล้ว
รับรองผลการสอบผ่าน และได้งานทำ 100 %
กำหนดชำระเงิน ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2560
( สามารถผ่อนจ่ายชำระได้ 2-4 งวด และชำระผ่านบัตรเครดิต Online ได้ )

 

 

รายละเอียดอาจารย์ผู้สอน
http://www.jodoi.com/aboutus/Trainer_Kriangsak.pdf

 

สนใจติดต่อสอบถามได้ที่
บริษัท โจดอยไอทีแอนด์เซอร์วิส จำกัด
เลขที่ 300/101 อาคารแกรนด์ดานา ทาวเวอร์ ชั้น 11 ซอยลาดพร้าว 20 ถนนลาดพร้าว แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร.0-2967-7004 , 0-2967-7005 แฟกซ์ 0-2967-7005
Mobile: 085-221-2007 , 087-991-9981, 089-005-3124 , 081-916-5773

Website : http://www.jodoi.com