สถาบันอบรมโจดอย เป็นศูนย์อบรมที่มีมาตรฐานระดับสากลได้รับการยอมรับจากหน่วยงานภาครัฐและ เอกชนส่งเจ้าหน้าที่มาอบรม

อย่างต่อเนื่องเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เจ้าหน้าที่ไอทีมีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้น ปัจจุบันมีศิษย์ที่อบรมกับทางสถาบันโจดอยแล้ว

ในทุกหลักสูตร รวมกันมากกว่า 800 รุ่น สอบผ่าน Cert.IT ต่างๆมากกว่า 2000 คน ทางทีมอาจารย์ โจดอย ขอขอบคุณศิษย์และลูกค้าทุกท่านมากๆ

ปี 2563 นี้ทางสถาบันโจดอยยังคงรับรองผลการอบรม สามารถทำงานและสอบผ่าน 100% แน่นอน

 

 
   
 
โปรโมชั่นการอบรมประจำปี 2567 มีดังนี้  

 

 
1. หลักสูตร CCNA by Jodoi (200-301) ราคาปกติ 19,000 บาท (อบรมอย่างเดียว)  
 
ชำระก่อนวันอบรม ลดเหลือ 11,000 บาท (อบรมอย่างเดียว)
ราคาอบรม พร้อมค่าสอบเพียง 23,500 บาท (ราคาเฉพาะค่าสอบ 13,000 บาท)
 
2. หลักสูตร Pre CCNA by Jodoi (Beginning Network Admin) ราคาปกติ 13,000 บาท  
ชำระก่อนวันอบรม ลดเหลือ 8,500 บาท
 
3. หลักสูตร Linux Admin by Jodoi 5 Day ราคาปกติ 16,000 บาท  
ชำระก่อนวันอบรม ลดเหลือ 9,500 บาท
4. หลักสูตร T-Shoot CNA Exam (ติวสอบ) by Jodoi ราคาปกติ 7,000 บาท  
ชำระก่อนวันอบรม ลดเหลือ 4,000 บาท ( ศิษย์เก่า 3,500 บาท )
 
5. หลักสูตร CompTIA Security+ พร้อมสอบ ราคาปกติ 28,000 บาท

โปรโมชั่นพิเศษ อบรมพร้อมสอบลดเหลือ 22,000 บาท

อบรมอย่างเดียว 13,000 บาท ลดเหลือ 10,000 บาท

ราคาค่าสอบ 15,000 บาท
6. หลักสูตร Beginning Network + CCNA (200-301) ราคาปกติ 32,000 บาท  
โปรโมชั่นพิเศษลดเหลือ 17,000 บาท
 
 

7. หลักสูตร CCNA By jodoi (200-301) อบรมนอกสถานที่ ราคาปกติ 300,000 บาท  
โปรโมชั่นพิเศษลดเหลือ 120,000 บาท สามารถสอบได้ฟรี 1 ท่าน

8. หลักสูตร โครงการ อบรมหลักสุตร Jodoi IT Gen. Y รุ่นที่ 8  
พิเศษเพียง 65,000 บาท สามารถสอบ Cert CCNA และ CompTIA Sec+ ได้ฟรี

9. หลักสูตร CCNP by Jodoi (ENCOR) ราคาปกติ 19,000 บาท (อบรมอย่างเดียว)  
ชำระก่อนวันอบรม ลดเหลือ 11,000 บาท (อบรมอย่างเดียว)
( Implementing and Operating Cisco Enterprise Network Core Technologies (ENCOR) v1.0 )
ราคาค่าสอบ 16,000 บาท (โปรโมชั่นอบรมพร้อมสอบเพียง 25,000 บาท)
 
10. หลักสูตร CompTia A + พร้อมสอบ ราคาปกติ 35,000 บาท  
โปรโมชั่นพิเศษ อบรมพร้อมสอบ ลดเหลือ 27,000 บาท
อบรมอย่างเดียว 17,000 บาท ลดเหลือ 10,000 บาท

ราคาค่าสอบวิชาละ 9,000 บาท สอบ 2 วิชา 18,000 บาท

11. หลักสูตร CompTIA Network + พร้อมสอบ ราคาปกติ 28,000 บาท Detail
โปรโมชั่นพิเศษ อบรมพร้อมสอบลดเหลือ 22,000 บาท
อบรมอย่างเดียว 13,000 บาท ลดเหลือ 10,000 บาท
ราคาค่าสอบ 14,500 บาท

12. หลักสูตร Network และ Cyber Security by Jodoi 3 Day (Workshop) ราคาปกติ 15,000 บาท  
โปรโมชั่นพิเศษลดเหลือ 10,000 บาท
 
@@@@ ราคาโปรโมชั่น จะสิ้นสุดตามวันที่กำหนด ในใบเสนอราคาเท่านั้น @@@@
  **** ศิษย์เก่าโจดอยได้รับส่วนลดอีก จากราคาโปรโมชั่นด้านบน ****  
นักศึกษาหรือสุภาพสตรี ติดต่อรับส่วนลดจากทางเจ้าหน้าที่ อีกครั้ง
 
สำหรับผู้ที่สนใจเรียน หลักสูตร Online ก็สามารถขอรับราคาโปรโมชั่นพิเศษ ได้
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-053-2717
 
 
**** ชำระเงินแล้ว ไม่คืนเงิน ทุกกรณี แต่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นส่วนลด หรืออบรมหลักสูตรอื่นแทน ****