มกราคม 2024

รหัสวิชา

หลักสูตรอบรม

ระยะเวลา

   

รอบวันธรรมดา

รอบวันหยุด

รอบค่ำ

Cisco

Pre CCNA (Beginning Network Admin )

3 วัน

     

 

 

 

CCNA by JODOI (200-301)

5 วัน

    22-26    

 

CCNA by JODOI (200-301) นอกสถานที่ ประเทศลาว

4 วัน

    6-9    

 

CCNA by JODOI (200-301) นอกสถานที่ มอ. หาดใหญ่

5 วัน

    15-19

 

 

 

             
Securiry

Network และ Cyber Security by Jodoi 3 Day (Workshop)

3 วัน

         
               
MikroTik

MTCNA ( MikroTik Certified Network Associate )

2 วัน

     

 

 

 

MTCRE ( MikroTik Certified Routing Engineer )

2 วัน

     

 

 

 

MTCWE ( MikroTik Certified Wireless Engineer )

2 วัน

     

 

 

 

MTCTCE ( MikroTik Certified Traffic Control Engineer )

2 วัน

         

 

MTCUME ( MikroTik Certified User Management Engineer )

2 วัน

         
 

MTCINE ( MikroTik Certified Inter-networking Engineer )

2 วัน

         
               
CompTIA              

 

CompTIA A+ Certification

 

         

 

CompTIA Network+ Certification

 

         

 

CompTIA Security+ Certification

3 วัน

    29-31    

 

CompTIA Linux+ Certification

 

         

 

CompTIA Project+ Certification

 

         

 

 

          ลงทะเบียน
Linux

 

           

 

Linux Administrator By Jodoi

5 วัน

         

 

 

           
IPV6

 

           

 

IPv6 by Jodoi

2 วัน

     

 

 

 

 

           

 

 

           
กุมภาพันธ์ 2024

รหัสวิชา

หลักสูตรอบรม

ระยะเวลา

   

รอบวันธรรมดา

รอบวันหยุด

รอบค่ำ

Cisco

Pre CCNA (Beginning Network Admin )

3 วัน

    7-9

 

 

 

CCNA by JODOI (200-301)

5 วัน

    19-23 10,11,17,18,24  

 

CCNA by JODOI (200-301) นอกสถานที่ สนง. กลต.

5 วัน

    12-16    

 

       

 

 

 

 

             
Securiry

Network และ Cyber Security by Jodoi 3 Day (Workshop)

3 วัน

         
               
MikroTik

MTCNA ( MikroTik Certified Network Associate )

2 วัน

     

 

 

 

MTCRE ( MikroTik Certified Routing Engineer )

2 วัน

     

 

 

 

MTCWE ( MikroTik Certified Wireless Engineer )

2 วัน

     

 

 

 

MTCTCE ( MikroTik Certified Traffic Control Engineer )

2 วัน

         

 

MTCUME ( MikroTik Certified User Management Engineer )

2 วัน

         
 

MTCINE ( MikroTik Certified Inter-networking Engineer )

2 วัน

         
               
CompTIA              

 

CompTIA A+ Certification

 

         

 

CompTIA Network+ Certification

 

         

 

CompTIA Security+ Certification

3 วัน

         

 

CompTIA Security+ Certification ( เวียงจันทนื ประเทศลาว )

3 วัน

         

 

CompTIA Project+ Certification

 

         

 

 

           
Linux

 

           

 

Linux Administrator By Jodoi

5 วัน

    27-29 กพ.,1 มีค.    

 

 

           
IPV6

 

           

 

IPv6 by Jodoi

2 วัน

     

 

 

 

 

           

 

 

           
มีนาคม 2024

รหัสวิชา

หลักสูตรอบรม

ระยะเวลา

   

รอบวันธรรมดา

รอบวันหยุด

รอบค่ำ

Cisco

Pre CCNA (Beginning Network Admin )

3 วัน

         

 

CCNA by JODOI (200-301)

5 วัน

    25-29  

11-14

18-21

 

CCNA by JODOI (200-301) เวียงจันทน์ ประเทศลาว

5 วัน

    4-8    

 

 

           

 

             
Securiry

Network และ Cyber Security by Jodoi 3 Day (Workshop)

3 วัน

         
               
MikroTik

MTCNA ( MikroTik Certified Network Associate )

2 วัน

     

 

 

 

MTCRE ( MikroTik Certified Routing Engineer )

2 วัน

     

 

 

 

MTCWE ( MikroTik Certified Wireless Engineer )

2 วัน

     

 

 

 

MTCTCE ( MikroTik Certified Traffic Control Engineer )

2 วัน

         

 

MTCUME ( MikroTik Certified User Management Engineer )

2 วัน

         
 

MTCINE ( MikroTik Certified Inter-networking Engineer )

2 วัน

         
               
CompTIA              

 

CompTIA A+ Certification

 

         

 

CompTIA Network+ Certification

 

         

 

CompTIA Security+ Certification

3 วัน

     

16,17,23

 

 

CompTIA Security+ Certification นอกสถานที่ (ประเทศลาว)

3 วัน

    9-11    

 

CompTIA Project+ Certification

 

         

 

 

           
Linux

 

           

 

Linux Administrator By Jodoi

5 วัน

         

 

 

           
IPV6

 

           

 

IPv6 by Jodoi

2 วัน

     

 

 

 

 

           
เมษายน 2024

รหัสวิชา

หลักสูตรอบรม

ระยะเวลา

   

รอบวันธรรมดา

รอบวันหยุด

รอบค่ำ

Cisco

Pre CCNA (Beginning Network Admin )

3 วัน

    9-11

 

 

 

CCNA by JODOI (200-301)

5 วัน

    22-26 20,21,27,28 เมย.,4 พค.  

 

ติวสอบ CCNA Exam

2 วัน

   

 

   

 

Implementing and Operating Cisco Enterprise
Network Core Technologies (ENCOR) v1.0

4 วัน

    2-5    

 

 

     

 

   

 

             
Securiry

Network และ Cyber Security by Jodoi 3 Day (Workshop)

3 วัน

         
               
MikroTik

MTCNA ( MikroTik Certified Network Associate )

2 วัน

     

 

 

 

MTCRE ( MikroTik Certified Routing Engineer )

2 วัน

     

 

 

 

MTCWE ( MikroTik Certified Wireless Engineer )

2 วัน

     

 

 

 

MTCTCE ( MikroTik Certified Traffic Control Engineer )

2 วัน

         

 

MTCUME ( MikroTik Certified User Management Engineer )

2 วัน

         
 

MTCINE ( MikroTik Certified Inter-networking Engineer )

2 วัน

         
               
CompTIA              

 

CompTIA A+ Certification

 

         

 

CompTIA Network+ Certification

3 วัน

     
  Detail-1
Detail-2

 

CompTIA Security+ Certification

3 วัน

   

29,30 เมย.,

2 พค.

 

 

 

CompTIA Security+ Certification Special

2 วัน

         

 

CompTIA Project+ Certification

 

         

 

 

           
Linux

 

           

 

Linux Administrator By Jodoi

5 วัน

         

 

 

           
IPV6

 

           

 

IPv6 by Jodoi

2 วัน

     

 

 

 

 

           
พฤษภาคม 2024

รหัสวิชา

หลักสูตรอบรม

ระยะเวลา

   

รอบวันธรรมดา

รอบวันหยุด

รอบค่ำ

Cisco

Pre CCNA (Beginning Network Admin )

3 วัน

    7-9

 

 

 

CCNA by JODOI (200-301)

5 วัน

    27-31 19,25,26 พค.,1-2 มิย.  

 

CCNA by JODOI (200-301) นอกสถานที่ จังหวัดชลบุรี

5 วัน

    13-17    

 

Implementing and Operating Cisco Enterprise
Network Core Technologies (ENCOR) v1.0

4 วัน

         

 

Basic Netwok Admin

2 วัน

   

 

 

 

 

             
Securiry

Network และ Cyber Security by Jodoi 3 Day (Workshop)

3 วัน

         
               
MikroTik

MTCNA ( MikroTik Certified Network Associate )

2 วัน

     

 

 

 

MTCRE ( MikroTik Certified Routing Engineer )

2 วัน

     

 

 

 

MTCWE ( MikroTik Certified Wireless Engineer )

2 วัน

     

 

 

 

MTCTCE ( MikroTik Certified Traffic Control Engineer )

2 วัน

         

 

MTCUME ( MikroTik Certified User Management Engineer )

2 วัน

         
 

MTCINE ( MikroTik Certified Inter-networking Engineer )

2 วัน

         
               
CompTIA              

 

CompTIA A+ Certification

 

         

 

CompTIA Network+ Certification

 

         

 

CompTIA Security+ Certification นอกสถานที่ เวียงจันทน์ ประเทศลาว

3 วัน

     

 

 

 

CompTIA Linux+ Certification

 

         

 

CompTIA Project+ Certification

 

         

 

 

           
Linux

 

           

 

Linux Administrator By Jodoi

5วัน

         

 

 

 

         
IPV6

 

           

 

IPv6 by Jodoi

2 วัน

     

 

 

 

 

           

 

 

           
มิถุนายน 2024

รหัสวิชา

หลักสูตรอบรม

ระยะเวลา

   

รอบวันธรรมดา

รอบวันหยุด

รอบค่ำ

Cisco

Pre CCNA (Beginning Network Admin )

3 วัน

    4-6

 

 

 

CCNA by JODOI (200-301)

5 วัน

    24-28    

 

CCNA by JODOI (200-301) Private Course 6 Day

6 วัน

    17-22    

 

Implementing and Operating Cisco Enterprise
Network Core Technologies (ENCOR) v1.0

4 วัน

     

 

 

 

         

 

 

 

             
Securiry

Network และ Cyber Security by Jodoi 3 Day (Workshop) จังหวัดภูเก็ตู

3 วัน

    10-12    
               
MikroTik

MTCNA ( MikroTik Certified Network Associate )

2 วัน

     

 

 

 

MTCRE ( MikroTik Certified Routing Engineer )

2 วัน

     

 

 

 

MTCWE ( MikroTik Certified Wireless Engineer )

2 วัน

     

 

 

 

MTCTCE ( MikroTik Certified Traffic Control Engineer )

2 วัน

         

 

MTCUME ( MikroTik Certified User Management Engineer )

2 วัน

         
 

MTCINE ( MikroTik Certified Inter-networking Engineer )

2 วัน

         
               
CompTIA              

 

CompTIA A+ Certification

 

         

 

CompTIA Network+ Certification

 

         

 

CompTIA Security+ Certification

3 วัน

      22,23.29  

 

CompTIA Linux+ Certification

 

         

 

CompTIA Project+ Certification

 

         

 

 

           
Linux

 

           

 

Linux Administrator By Jodoi

5 วัน

         

 

 

           
IPV6

 

           

 

IPv6 by Jodoi

2 วัน

     

 

 

 

 

           

 

 

           
กรกฎาคม 2024

รหัสวิชา

หลักสูตรอบรม

ระยะเวลา

   

รอบวันธรรมดา

รอบวันหยุด

รอบค่ำ

Cisco

Pre CCNA (Beginning Network Admin )

3 วัน

         

 

CCNA by JODOI (200-301)

5 วัน

    15-19    

 

 

 

         

 

Implementing and Operating Cisco Enterprise
Network Core Technologies (ENCOR) v1.0

4 วัน

    23-26

 

 

 

         

 

 
Securiry

Network และ Cyber Security by Jodoi 3 Day (Workshop)

3 วัน

         
               
MikroTik

MTCNA ( MikroTik Certified Network Associate )

2 วัน

     

 

 

 

MTCRE ( MikroTik Certified Routing Engineer )

2 วัน

     

 

 

 

MTCWE ( MikroTik Certified Wireless Engineer )

2 วัน

     

 

 

 

MTCTCE ( MikroTik Certified Traffic Control Engineer )

2 วัน

         

 

MTCUME ( MikroTik Certified User Management Engineer )

2 วัน

         
 

MTCINE ( MikroTik Certified Inter-networking Engineer )

2 วัน

         
               
CompTIA              

 

CompTIA A+ Certification

 

         

 

CompTIA Network+ Certification

3 วัน

     
  Detail-1
Detail-2

 

CompTIA Security+ Certification ( ประเทศลาว )

3 วัน

    9-11

 

 

 

CompTIA Linux+ Certification

 

         

 

CompTIA Project+ Certification

 

         

 

 

           
Linux

 

           

 

Linux Administrator By Jodoi

5 วัน

         

 

 

           
IPV6

 

           

 

IPv6 by Jodoi

2 วัน

     

 

 

 

 

           

 

 

           
สิงหาคม 2024

รหัสวิชา

หลักสูตรอบรม

ระยะเวลา

   

รอบวันธรรมดา

รอบวันหยุด

รอบค่ำ

Cisco

Pre CCNA (Beginning Network Admin )

3 วัน

    6-8    

 

CCNA by JODOI (200-301)

5 วัน

    26-30 24,25,31 สค. 1,7 กย.  

 

ติวสอบ CCNA by JODOI (200-301)

2 วัน

      3-4  

 

Pre CCNA (Beginning Network Admin ) นอกสถานที่ จังหวัดตรัง

6 วัน

    13-18    

 

             
Securiry

Network และ Cyber Security by Jodoi 3 Day (Workshop)

3 วัน

         
               
MikroTik

MTCNA ( MikroTik Certified Network Associate )

2 วัน

     

 

 

 

MTCRE ( MikroTik Certified Routing Engineer )

2 วัน

     

 

 

 

MTCWE ( MikroTik Certified Wireless Engineer )

2 วัน

     

 

 

 

MTCTCE ( MikroTik Certified Traffic Control Engineer )

2 วัน

         

 

MTCUME ( MikroTik Certified User Management Engineer )

2 วัน

         
 

MTCINE ( MikroTik Certified Inter-networking Engineer )

2 วัน

         
               
CompTIA              

 

CompTIA A+ Certification

 

         

 

CompTIA Network+ Certification

 

     
  Detail-1
Detail-2

 

CompTIA Security+ Certification

3 วัน

    20-22

 

 

 

CompTIA Project+ Certification

 

         

 

 

           
Linux

 

           

 

Linux Administrator By Jodoi (Basic)

2 วัน

         

 

Linux Administrator By Jodoi (Advance)

3 วัน

         
IPV6

 

           

 

IPv6 by Jodoi

2 วัน

     

 

 

 

 

           

 

 

           
กันยายน 2024

รหัสวิชา

หลักสูตรอบรม

ระยะเวลา

   

รอบวันธรรมดา

รอบวันหยุด

รอบค่ำ

Cisco

Pre CCNA (Beginning Network Admin )

3 วัน

    2-4    

 

CCNA by JODOI (200-301)

5 วัน

    23-27 14,15,21,22,28  

 

CCNA by JODOI (200-301) เวียงจันทน์ ประเทศลาว

5 วัน

    9-13    

 

Implementing and Operating Cisco Enterprise
Network Core Technologies (ENCOR) v1.0

4 วัน

         

 

 

 

   

 

 

 

 

             
Securiry

Network และ Cyber Security by Jodoi 3 Day (Workshop)

3 วัน

         
               
MikroTik

MTCNA ( MikroTik Certified Network Associate )

2 วัน

     

 

 

 

MTCRE ( MikroTik Certified Routing Engineer )

2 วัน

     

 

 

 

MTCWE ( MikroTik Certified Wireless Engineer )

2 วัน

     

 

 

 

MTCTCE ( MikroTik Certified Traffic Control Engineer )

2 วัน

         

 

MTCUME ( MikroTik Certified User Management Engineer )

2 วัน

         
 

MTCINE ( MikroTik Certified Inter-networking Engineer )

2 วัน

         
               
CompTIA              

 

CompTIA A+ Certification

 

         

 

CompTIA Network+ Certification

3 วัน

     
  Detail-1
Detail-2

 

CompTIA Security+ Certification

3 วัน

    17-19    

 

CompTIA Linux+ Certification

 

         

 

CompTIA Project+ Certification

 

         

 

 

           
Linux

 

           

 

Linux Administrator By Jodoi (Basic)

2 วัน

         

 

Linux Administrator By Jodoi (Advance)

3 วัน

         
IPV6

 

           

 

IPv6 by Jodoi

2 วัน

     

 

 

 

 

           

 

 

           
ตุลาคม 2024

รหัสวิชา

หลักสูตรอบรม

ระยะเวลา

   

รอบวันธรรมดา

รอบวันหยุด

รอบค่ำ

Cisco

Pre CCNA (Beginning Network Admin )

3 วัน

    2-4    

 

CCNA by JODOI (200-301)

5 วัน

    28-31ตค.,1พย 19,20,26,27ตค., 2พย.  

 

CCNA by JODOI (200-301) นอกสถานที่ ประเทศลาว

5 วัน

         

 

350-401 ENCOR Implementing and Operating Cisco Enterprise Network Core Technologies (ENCOR)

4 วัน

         

 

300-410 ENARSI Implementing Cisco Enterprise Advanced Routing and Services (ENARSI)

3 วัน

     

 

 

 

             
Securiry

Network และ Cyber Security by Jodoi 3 Day (Workshop)

3 วัน

    15-17    
               
MikroTik

MTCNA ( MikroTik Certified Network Associate )

2 วัน

     

 

 

 

MTCRE ( MikroTik Certified Routing Engineer )

2 วัน

     

 

 

 

MTCWE ( MikroTik Certified Wireless Engineer )

2 วัน

     

 

 

 

MTCTCE ( MikroTik Certified Traffic Control Engineer )

2 วัน

         

 

MTCUME ( MikroTik Certified User Management Engineer )

2 วัน

         
 

MTCINE ( MikroTik Certified Inter-networking Engineer )

2 วัน

         
               
CompTIA              

 

CompTIA A+ Certification

 

         

 

CompTIA Network+ Certification

3 วัน

     
  Detail-1
Detail-2

 

CompTIA Security+ Certification

3 วัน

    8-10 5,6,12  

 

CompTIA Security+ Certification ประเทศลาว

3 วัน

         

 

CompTIA Project+ Certification

 

         

 

 

           
Linux

 

           

 

Linux Administrator By Jodoi (Basic)

2 วัน

   

 

   

 

Linux Administrator By Jodoi (Advance)

3 วัน

   

 

   
IPV6

 

           

 

IPv6 by Jodoi

2 วัน

     

 

 

 

 

           

 

 

           
พฤศจิกายน 2024

รหัสวิชา

หลักสูตรอบรม

ระยะเวลา

   

รอบวันธรรมดา

รอบวันหยุด

รอบค่ำ

Cisco

Pre CCNA (Beginning Network Admin )

3 วัน

    6-8    

 

CCNA by JODOI (200-301)

5 วัน

    25-29 16,17,23,24,30  

 

350-401 ENCOR Implementing and Operating Cisco Enterprise Network Core Technologies (ENCOR)

4 วัน

         

 

 

 

   

 

   

 

             
Securiry

Network และ Cyber Security by Jodoi 3 Day (Workshop)

3 วัน

         
               
MikroTik

MTCNA ( MikroTik Certified Network Associate )

2 วัน

     

 

 

 

MTCRE ( MikroTik Certified Routing Engineer )

2 วัน

     

 

 

 

MTCWE ( MikroTik Certified Wireless Engineer )

2 วัน

     

 

 

 

MTCTCE ( MikroTik Certified Traffic Control Engineer )

2 วัน

         

 

MTCUME ( MikroTik Certified User Management Engineer )

2 วัน

         
 

MTCINE ( MikroTik Certified Inter-networking Engineer )

2 วัน

         
               
CompTIA              

 

CompTIA A+ Certification

 

         

 

CompTIA Network+ Certification

 

         

 

CompTIA Security+ Certification

3 วัน

    12-14    

 

CompTIA Project+ Certification

 

         

 

 

           
Linux

 

           

 

Linux Administrator By Jodoi (Basic)

5 วัน

    18-22    

 

 

           
IPV6

 

           

 

IPv6 by Jodoi

2 วัน

     

 

 

 

 

           

 

 

           
ธันวาคม 2024

รหัสวิชา

หลักสูตรอบรม

ระยะเวลา

   

รอบวันธรรมดา

รอบวันหยุด

รอบค่ำ

Cisco

Pre CCNA (Beginning Network Admin )

3 วัน

    2-4

 

 

 

CCNA by JODOI (200-301)

5 วัน

    16-20 7,8,14,15,21  

 

ติวสอบ CCNA Exam

2 วัน

   

 

   

 

Basic Netwok Admin

2 วัน

   

 

 

 

 

350-401 ENCOR Implementing and Operating Cisco Enterprise Network Core Technologies (ENCOR)

4 วัน

         

 

300-410 ENARSI Implementing Cisco Enterprise Advanced Routing and Services (ENARSI)

3 วัน

         
Securiry

Network และ Cyber Security by Jodoi 3 Day (Workshop)

3 วัน

         
               
MikroTik

MTCNA ( MikroTik Certified Network Associate )

2 วัน

     

 

 

 

MTCRE ( MikroTik Certified Routing Engineer )

2 วัน

     

 

 

 

MTCWE ( MikroTik Certified Wireless Engineer )

2 วัน

     

 

 

 

MTCTCE ( MikroTik Certified Traffic Control Engineer )

2 วัน

         

 

MTCUME ( MikroTik Certified User Management Engineer )

2 วัน

         
 

MTCINE ( MikroTik Certified Inter-networking Engineer )

2 วัน

         
               
CompTIA              

 

CompTIA A+ Certification

 

         

 

CompTIA Network+ Certification

3 วัน

    23-25
  Detail-1
Detail-2

 

CompTIA Security+ Certification

3 วัน

     

 

 

 

CompTIA Linux+ Certification

 

         

 

CompTIA Project+ Certification

 

         

 

 

           
Linux

 

           

 

Linux Administrator By Jodoi (Basic)

2 วัน

   

 

   

 

 

           
IPV6

 

           

 

IPv6 by Jodoi

2 วัน