ประวัติและความเป็นมา

 

ทีมงานอาจารย์สอน JoDoi

 

 

อาจารย์ เกรียงศักดิ์ นามโคตร ( อ.ดอย )

Certifications :
- CCNA (Cisco Certified Network Associate)
- CCNA Security (Cisco Certified Network Associate Security)
- CCDA (Cisco Certified Design Associate)
- Cisco Express Foundation Design Specialist
- CCNP (Cisco Certified Network Profressional)
- CCDP (Cisco Certified Design Profressional)
- SBCSEN , SBCSAM , SMBAM , SMBEN , CQS-SMBE from Cisco SMB University
- CompTIA Linux +
- CompTIA Security +
- IPV6 Forum Certified Network Engineer (Gold)
- IPV6 Forum Certified Security Engineer (Gold)
- Hurricane Electric IPV6 Certification
- Pearson VUE Certified Administrator
 
 
Training Course : CCNA รอบวันธรรมดา และนอกสถานที่

 

อาจารย์ เกรียงไกร นามโคตร ( อ.วัฒน์ )

Certifications :
- CCNA (Cisco Certified Network Associate)
- CCNA Security (Cisco Certified Network Associate Security)
- CXFF (Cisco Express Foundation for Field Engineers)
- Hurricane Electric IPV6 Certification
- CompTIA Linux +
- Pearson VUE Certified Administrator
- MikroTik (MTCNA)
Training Course : CCNA, Linux Administrator ,Beginning Network

 

อาจารย์ พรหมาสตร์ นามโคตร ( อ.มาส )

Certifications :
- CCNA (Cisco Certified Network Associate)
- CCDA (Cisco Certified Design Associate)
- CCNP (Route+Switch)
- CCDP (Cisco Certified Design Profressional)
- SMBEN from Cisco SMB University
- CCIP (Cisco Certified Internetwork Professional)
- CSE (Cisco Sales Expert)
- MikroTik (MTCNA)
- CCNA Security (Cisco Certified Network Associate Security)
Training Course : CCNA รอบวันธรรมดา และนอกสถานที่