1) ตำแหน่ง : Sale & Marketing

รับสมัครงานด่วน Sale & Marketing 3 ตำแหน่ง (เริ่มงานได้ทันที)

- ชายหรือหญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป
- วุฒิการศึกษา ม.6 ปวช.ขึ้นไป ปริญญาตรีขึ้นไป
- มีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับ Network หรือ IT อย่างน้อย 1-2 ปีขึ้นไป จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- มี Cert. CCNA หรือ CCDA จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี ทั้งการอ่าน พูดและเขียน
- สามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้ดี
- รักความก้าวหน้าและพร้อมจะเติบโตไปกับ บริษัทโจดอยไอทีแอนด์เซอร์วิส จำกัด

 

 

2) ตำแหน่ง : อาจารย์ผู้สอน และอาจารย์ผู้ช่วยสอน

รับสมัครงาน อย่างล่ะ 1 ตำแหน่ง

- ชายหรือหญิง อายุ 22-35 ปี
- วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ด้านวิศวกรรมหรือวิทยาศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์,ไฟฟ้า,สื่อสาร
ไอทีและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับ Network หรือ IT อย่างน้อย 1-2 ปีขึ้นไป
- มี Cert. CCNA หรือ CCDA หรือ RHCSA
- มี Cert. CCNP จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- มี Cert. RHCE จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี ทั้งการอ่าน พูดและเขียน
- สามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้ดี
- สามารถขับขี่รถยนต์ และปฏิบัติงานได้ทั้งกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด
- รักความก้าวหน้าและพร้อมจะเติบโตไปกับ บริษัทโจดอยไอทีแอนด์เซอร์วิส จำกัด

 

 

 

3) ตำแหน่ง : Sale Engineer ด่วน

รับสมัครงานด่วน Sale Engineer 2 ตำแหน่ง

- ชายหรือหญิง อายุ 22-35 ปี
- วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ด้านวิศวกรรมหรือวิทยาศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์,ไฟฟ้า,สื่อสาร
ไอทีและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับ Network หรือ IT อย่างน้อย 1-2 ปีขึ้นไป
- มี Cert. CCNA หรือ CCDA จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี ทั้งการอ่าน พูดและเขียน
- สามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้ดี
- สามารถขับขี่รถยนต์ และปฏิบัติงานได้ทั้งกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด
- รักความก้าวหน้าและพร้อมจะเติบโตไปกับ บริษัทโจดอยไอทีแอนด์เซอร์วิส จำกัด

 

 

 

4. ตำแหน่ง : นักศึกษาฝึกงานหรือบุคคลทั่วไป 

คุณสมบัติ

- ชายหรือหญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
- มีความรู้ด้านไอทีระดับเบื้องต้น
- วุฒิการศึกษา นักศึกษาปี 3 ขึ้นไป หรือจบปริญญาตรีทุกสาขา
- ระยะเวลาการฝึกงานขั้นต่ำ 2 เดือน
- มีความขยัน และใฝ่หาความรู้
- เข้ากับผู้คนได้ง่าย

 

หากท่านสนใจ สามารถ ดาวน์โหลดใบสมัครClick

กรอกข้อมูลและส่งใบสมัครได้ที่ sale@jodoi.com

สนใจติดต่อสอบถาม และนัดสัมภาษณ์ได้ที่

บริษัท โจดอย ไอทีแอนด์เซอร์วิส จำกัด

 

โทร.02-053-2717

Mobile: 087-9919981 , 089-005-3124 ,