เซ็นสัญญาMOU ระหว่าง พระจอมเกล้าพระนครเหนือ & สถาบันโจดอย

โดยเข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกัน ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

เวลา ๙.๓๐ – ๑๐.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๕ อาคารอเนกประสงค์ มจพ.

 
           
 
           
 
 
           
 
 
           
 
 
           
 
 
           
 
 
           
 
 
           
 
 
           
 
     
           
           

ทางบริษัท โจดอย ไอทีแอนด์ เซอร์ วิส จำกัด มีความยินดี อย่างยิ่งครับ