พิธีลงนามทำสัญญา MOU กับคณะอุตสาหกรรมฯ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559

 
           
 
           
 
 
           
 
 
           
 
 
           
 
 
           
 
 
           
 
 
           
 
 
           
   
           
   
           
           

ทางบริษัท โจดอย ไอทีแอนด์ เซอร์ วิส จำกัด มีความยินดี อย่างยิ่งครับ