พิธีลงนามทำสัญญา MOU กับ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลี

วันที่ 8 ธันวาคม 2559

 
           
 
           
 
 
           
 
 
           
 
 
           
 
 

ทางบริษัท โจดอย ไอทีแอนด์ เซอร์ วิส จำกัด มีความยินดี อย่างยิ่งครับ