อาจารย์เกรียงศักดิ์ นามโคตร กรรมการผู้จัดการ
บริษัทโจดอย ไอทีแอนด์เซอร์วิส จำกัด (JODOI)
และ อุปนายกสมาคม Cipat เข้าร่วมพิธี
การลงนามความร่วมมือ (เอ็มโอยู) ร่วมกับหน่วยงานเครือข่าย
การเปิดตัวโครงการประกวดสื่อการพัฒนาฝีมือแรงงาน
และการมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ
และหลักสูตรการขนส่งทางทะเลและทางอากาศ ตามโครงการพัฒนาบุคลากร
ด้านโลจิสติกส์รองรับธุรกิจขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ”

วันที่ 31 สิงหาคม 2566

 
           
 
           
 
 
 
           
 
 
           
 
 

ทางบริษัท โจดอย ไอทีแอนด์ เซอร์ วิส จำกัด มีความยินดี อย่างยิ่งครับ