บริษัทที่เคยร่วมงานกับโจดอย

 

             
             
     
 

Workpoint Entertainment

บริษัท อีแกท ไดมอนด์ เซอร์วิส จำกัด

ธนาคาร ไทยพาณิชย์

Kerry Express

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด

   
     
 

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด ( มหาชน )

บริษัท มิลลิเมด จำกัด

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

บริษัท สวัสดีช้อป จำกัด

บริษัท อินเตอร์ฟาร์อีสท์วิศวการ จำกัด (มหาชน)

   
     
 

บริษัท เอ็กซ์เพิททีม จำกัด

มูลนิธิเพื่อสันติภาพเขียวกรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย

ริษัท เวลดัน ไอที เซอร์วิส จำกัด

โรงพยาบาลปิยะเวท

   
     
 

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

โรงแรมเลอเมริเดียน-ลักขณา

สำนักคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

โรงพยาบาลเวชธานี

   
     
 

บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด

บริษัท แอ๊ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

บริษัท เบตเตอร์เวิลด์ กรีน จำกัด ( มหาชน )

บริษัท ซีบีไอ (ประเทศไทย) จำกัด

   
     
 

บริษัท คอม เทรดดิ้ง จำกัด

บริษัท คอมพิวเตอร์ยูเนี่ยน จำกัด

บริษัท จันวาณิชย์ จำกัด

Dell Corporation (Thailand) Co.,Ltd

FLEXCOM CO., LTD.

   
     
 

Gosoft (Thailand) Co.,Ltd.

บริษัท เค ดี ดี ไอ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท เค.จี.เอ็ม. เซอร์วิส จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

Logistics Alliance (Thailand) Co., Ltd.

   
     
 

Neonet Bangkok (N.N.B.) Co,Ltd.

บริษัท นิคอน ประเทศไทย จำกัด

NITTO DENKO MATERIAL(THAILAND) CO.,LTD

Panel Plus Co., Ltd.

Planet Communication Asia Co,.Ltd.

   
     
 

บริษัท ไพโอเนียร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

S Tech Solution Co., Ltd.

SawasdeeShop Co.,Ltd.

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

บริษัท ซันไชน์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

   
     
 

บริษัท สุพรีม ดิสทิบิวชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด

บริษัท เอสวีโอเอ จ ากัด (มหาชน) จำกัด

บริษัท ไทยแลนด์สเมลติ้งแอนด์รีไฟนิ่ง จำกัด

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)

   
     
 

Universal Communication Systems Co.,Ltd.

บริษัท อีซูซุอันดามันเซลส์จ ากัด

บริษัท ปภพ จ ากัด

บริษัท กิ่วไป้(ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท กู๊ ดเซอร์ วิส คอมพิวเตอร์ จำกั ด

   
               
     
 

บริษัท สามารถอินโฟเนต จำกัด

SAMART COMTECH COMPANY LIMITED

บริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน)

บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด

บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

   
               

 

   

 

1

2

3