บริษัทที่เคยร่วมงานกับโจดอย

 

             
             
     
 

บริษัท เจ้าคุณเกษตรพืชผลจำกัด

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Hitachi Global Storage Technologies

บริษัท เคิร์ซ จำกัด

L.P.N. DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED

   
     
 

บริษัท ดี เอส บี เอ็น จำกัด

บริษัท เมทราไบต์ จำกัด

NEC Corporation (Thailand) Ltd.

Neonet Bangkok (N.N.B.) Co,Ltd.

บริษัท เน็กซ์เจ้นโมบาย จำกัด

   
     
 

บริษัท โอคูมูระ แอนด์ ซีสเท็มส์ จำกัด

บริษัท พีพี ออนไทม์ จำกัด

บริษัท ซี๊ดซอฟต์ โซลูชั่น จำกัด

บริษัท สยามลวดเหล็กอุตสาหกรรม จ ากัด

บริษัท แซมซั่นคอนโทรลส์ จำกัด

   
       
 

บริษัท เทเลโทรล จำกัด

บริษัท ที.โอ.พี คอสเมติคส์ แอนด์ แมนูแฟคเจอร์ จำกัด

Total Access Communication Public Company Limited

กรมการกงสุล แจ้งวัฒนะ

 

   

 

   

 

1

2

3