เรียน Online กับทางโจดอย

 

 

ภาพปิดคอร์ส

 

CCNA รุ่นที่ 419

CCNA รุ่นที่ 418

CCNA รุ่นที่ 417

CCNA รุ่นที่ 416

 

 

 

Training Course

 

 

 

 

......More.....

 

ความจำเป็นในการสอบ cert

 

Step Get Certified

 


......More.....


......More.....

 

 

 

 
วีดีโอสัมภาษณ์ลูกศิษย์
Mr.Shee Zher Ng รุ่นที่ 42
คุณมนตรี งามวงศ์
ขอนแก่น by Jodoi มาจากเวียงจันทน์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  พิธีลงนามทำสัญญา MOU ร่มกับ Lao IT Service Center
  วันที่ 5 พฤศจิกายน 2565 ณ เวียงจันทน์ ประเทศลาว

 

 

 

 

  พิธีลงนามทำสัญญา MOU มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
  วันที่ 1 สิงหาคม 2565
  หัวข้อข่าว (สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์)
  หัวข้อข่าว (ทีซีนิวส์สเตชั่น)

 

 

การสอบ IT Certifications สำหรับปี 2021 โดย Mr.Jodoi

   

5 ทักษะที่จำเป็นสำหรับสายงาน Cyber Security มีอะไรบ้าง

   
 

 

 

 

 

การสอบ IT Certifications สำหรับปี 2021 โดย Mr.Jodoi

   

5 ทักษะที่จำเป็นสำหรับสายงาน Cyber Security มีอะไรบ้าง

   
 
 
 

ศิษย์สอบผ่าน CCNA ล่าสุดดูได้ที่ Facebook สถาบันอบรมโจดอย

 

ศิษย์สอบผ่าน CompTIA Security+ ล่าสุดดูได้ที่ Facebook สถาบันอบรมโจดอย

 

รายชื่อคนสอบผ่าน CCNA (ข้อมูลเก่า)
รายชื่อคนสอบผ่าน CompTIA Security+ (ข้อมูลเก่า)
ปัจจุบัน บริษัทโจดอย เปิดสอน CCNA มาแล้วกว่า 410 รุ่น

 

แนะนำหลักสูตร

   
หลักสูตรนี้เหมาะกับผู้เริ่มต้นทำงานสาย IT หรือต้องการย้ายสายงานมาทำงานทางด้าน Network และเป้าหมายคือการสอบ Cert. CCNA หลังจาก จบหลักสูตรนี้แล้ว หลักสูตร แนะนำต่อไปคือหลักสูตร CCNA R&S by Jodoi และหลักสูตร Linux Admin by Jodoi  
 
  หลักสูตรนี้เหมาะกับผู้ที่มีความประสงค์จะทำงานสาย Network และต้องการสอบ Cert. CCNA ผู้เข้าอบรมหลักสูตรนี้ ควรผ่านหลักสูตร Beginning Network Admin by Jodoi ( Pre-CCNA) 3 days มาก่อน หรือมีประสบการณ์ทำงานทางด้าน Network มาแล้ว อย่าง น้อย 2 ปี หรือเรียนมาทางสาย IT โดยตรง หลังจากจบหลักสูตรนี้แล้ว หลักสูตร แนะนำ ต่อไปคือหลักสูตร CCNP Route by Jodoi และหลักสูตร CCNP Switch by Jodoi
ศิษย์สถาบันโจดอย สามารถสอบผ่าน CCNA R&S แล้วมากกว่า 500 คน
 
 
  หลักสูตรนี้เหมาะกับผู้ที่ต้องการ ดูแลและแก้ไข Linux Server ในองค์กรของท่าน หรือ ให้บริการแก่ลูกค้า ผู้เข้าอบรมหลักสูตรนี้ ควรผ่านหลักสูตร Beginninig Network Admin by Jodoi (Pre-CCNA) -3 Day มาก่อนหรืแ มีประสบการณ์ทำงาน เกี่ยวกับ Linux Server เบื้องต้น ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ server ประเภทต่างๆเช่น Mail Server, DNS Server , Proxy Server, FTP Server , etc. และยังมีหลักสูตรอื่นๆอีกมากมาย  
   
  CompTIA Security+ เหมาะสาหรับผู้ที่ปฏิบัติงานในตาแหน่งทางด้านไอที่ ซึ่งต้องเกี่ยวข้องกับงานเทคนิคทั้งในระดับปฏิบัติการและระดับนโยบาย เช่น IT Support, System Engineer, Network Engineer, IT Auditor, IT Manager, System Manager, Network Manager, IT Project Manager ตลอดจนผู้ที่ทางานทางด้านพัฒนาโปรแกรม เช่น Programmer, System Analyst เป็นต้น  
     

 

 

 

  Jodoi Day 2018 Network & Cyber Security
  วันที่ 4 มิถุนายน 2561

 

 

รายการ " IT BY JODOI "
ออกอากาศทางช่อง Bangkok TV ในเครือของเจริญเคเบิลทีวี

เวลา 11.30 น. - 12.00 และ 21.30 น.-22.00 น. ทุกวันนแ

 

 

 

Tape 2    

 

 

 

Tape 1    

 

รายการ " CAT IT Academy "
พิชิต CCNA โดย คุณเกรียงศักดิ์ นามโคตร JODOI IT&Service Co.,Ltd.
Tape 1
Tape 2

 

เพิ่มช่องทางในการติดต่อ

 
 
VDO IP Version 4
VDO Basic Project |

VDO Basic Network Command
VDO Basic Linux Command
VDO Basic Network